Ústredný portál verejnej správy

UPOZORNENIE: Ukončenie prevádzky pôvodnej verzie Ústredného portálu verejnej správy. Viac...

Pôvodná verzia Ústredného portálu verejnej správy slúži na využívanie elektronických služieb obchodného registra, elektronických služieb Jednotného kontaktného miesta (JKM) a na prístup k schránkam správ, ktoré boli dostupné na portáli do 31. januára 2014. 

Prostredníctvom pôvodnej verzie portálu je možné zasielať elektronické podania výlučne na obchodný a živnostenský register a pristupovať a disponovať s obsahom pôvodných schránok. Vybrané elektronické služby sú dostupné prostredníctvom ikony eSlužby. Odpoveď na podanie, uskutočnené v rámci tohto portálu, bude zaslaná do pôvodnej schránky správ.

Na prihlásenie do tejto verzie portálu kliknite na funkciu „Prihlásiť sa do pôvodnej verzie portálu“ umiestnenú vpravo hore. Prihlasovanie je dostupné prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Používateľom, ktorí už využívali služby portálu, zostávajú prihlasovacie údaje nezmenené.

Informácie o agendách orgánov verejnej moci, životných situáciách a dostupných elektronických službách verejnej správy nájdete na adrese ústredného portálu www.slovensko.sk