Ústredný portál verejnej správy

O portáli

Dátum poslednej zmeny: 07. 06. 2016

Pôvodná verzia Ústredného portálu verejnej správy slúži na využívanie elektronických služieb obchodného registra, elektronických služieb Jednotného kontaktného miesta (ďalej len „JKM“) a na prístup k schránkam správ, ktoré boli dostupné na Ústrednom portáli verejnej správy do 31. januára 2014.
Informácie o agendách orgánov verejnej moci, životných situáciách a dostupných elektronických službách verejnej správy nájdete na adrese Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Pôvodná verzia portálu

Prostredníctvom úvodnej stránky sa používateľ môže prihlásiť na portál kliknutím na funkciu „Prihlásiť sa do pôvodnej verzie“ alebo si cez ikonu eSlužby umiestnenú napravo priamo vyberie jednu z dostupných elektronických služieb tejto verzie portálu.

Z každej stránky portálu má používateľ k dispozícii ďalšie informácie v sekciách „O portáli“, „Pomoc“ a „Kontakt“ v hlavičke stránky a odkaz na správcu obsahu a technického prevádzkovateľa v päte stránky. V časti „O portáli“ je zverejnený „Návod na použitie“ portálu, používateľská príručka pre prácu so schránkou správ a inštalačný balíček a príručka pre aplikáciu D.Signer/XAdES na tvorbu zaručeného elektronického podpisu.

Na úvodnej stránke sa v sekcii „Oznamy“ zobrazujú najnovšie aktuality. Prostredníctvom odkazu „Oznamy“ sa používateľovi zobrazí história všetkých zverejnených oznamov.

Podmienky upravujúce práva, povinnosti a právne vzťahy medzi prevádzkovateľom ÚPVS a používateľom ÚPVS sú definované v dokumente  Všeobecné podmienky prevádzky ÚPVS [.pdf, 5364.8 kB].